home > nieuws > Lonen cash uitbetalen.

10/2/2017
Lonen cash uitbetalen.

Sinds 1 oktober 2016 mag de werkgever het loon in principe niet meer van hand tot hand uitbetalen. Na deze datum was een uitbetaling van hand tot hand enkel nog mogelijk in specifieke uitzonderingen. Zo was het wel nog toegestaan indien de sector dit voorzag in een collectieve arbeidsovereenkomst. Anderzijds kon een sector een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik vaststellen.
Horeca Vlaanderen stelde een sectoraal gebruik vast met betrekking tot de betaling van loon in cash voor de occasionele werknemers. Hierdoor was de uitbetaling van hand tot hand wel nog mogelijk.
Op 16 november 2016 verwierpen de vakbonden echter dit gebruik. Dit heeft tot gevolg dat de uitbetaling van loon aan occasionele werknemers in cash na 1 februari 2017 niet langer mogelijk is.