home > nieuws > Regularisatie van de voorlopige bijdragen

10/2/2017
Regularisatie van de voorlopige bijdragen

Vanaf 2015 betaalt iedere zelfstandige vanaf het vierde bijdragejaar een voorlopige bijdrage, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Deze voorlopige bijdrage wordt nadien geregulariseerd op het inkomen van het lopende jaar. Deze regularisatie gebeurt na ongeveer twee jaar. 

Bijvoorbeeld: In 2016 betaalt u een voorlopige bijdrage op uw inkomen van 2013. Van zodra het inkomen van 2016 gekend is (ergens in de loop van 2018), zal uw sociaal verzekeringsfonds dienen na te gaan  hoeveel uw bijdrage voor 2016 definitief bedraagt. Op dat ogenblik zal een regularisatie volgen. Dit houdt in dat U ofwel zal moeten bijbetalen ofwel de teveel betaalde sociale bijdragen terug zal ontvangen. 

Als u uw voorlopige bijdragen betaald hebt op uw inkomen van 3 jaar geleden, dan krijgt u nooit verhogingen op de regularisatiebijdragen. Hetzelfde geldt wanneer u een hogere voorlopige bijdrage betaald hebt, zelfs als u nadien toch moet bijbetalen. Hebt u echter een vermindering van uw voorlopige bijdragen gevraagd en achteraf blijkt dat u te weinig betaald hebt, dan is het sociaal verzekeringsfonds verplicht om een verhoging van 3% per kwartaal en 7% per jaar aan te rekenen.

Een zelfstandige, die zijn activiteit stopzet, krijgt mogelijks tot 2 jaar na de stopzetting nog regularisaties.
 
Vanaf 2017 krijgt u een regularisatie van de sociale bijdragen. Gelieve de regularisatie ter controle aan uw dossierbeheerder te bezorgen.