home > nieuws > Paasgeschenk van Michel I

3/4/2015
Paasgeschenk van Michel I

Naast de tax shelter voor start-ups en andere nieuwe stimuli, heeft de regering een paasgeschenk voor de KMO’s: ook voor de boekjaren 2012 en 2013 zal een KMO een liquidatiereserve kunnen aanleggen.
Ter opfrissing: in de programmawet van 19 december 2014 werd er een liquidatiereserve ingevoerd voor boekjaren vanaf 2014. Dit werd evenwel beperkt tot de winst van het boekjaar. Oude reserves kwamen niet in aanmerking voor deze maatregel.De vorige liquidatiereserve, ook wel de “vastklikregeling” genoemd, was voor de reserves tot en met boekjaar 2011.

Op de winsten behaald in 2012 en 2013 zou er bijgevolg steeds het tarief van 25% roerende voorheffing van toepassing zijn.
Tijdens de laatste begrotingscontrole heeft de federale regering beslist dat ook de winsten van de boekjaren 2012 en 2013 van KMO’s overgeheveld kunnen worden naar de liquidatiereserve aan het tarief van 10% anticipatieve heffing.
De praktische uitwerking is nog niet gekend. Waarschijnlijk zal de aanleg van de liquidatiereserve van de winsten van 2012 en 2013 moeten gebeuren naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening over 2014.

Daarnaast is de wetgeving ook niet duidelijk qua wachttermijnen. De wachttermijn om de liquidatiereserve uit de vennootschap te halen is 5 jaar, te rekenen vanaf de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk. Is dit dan 31/12/2012, 31/12/2013 (het respectievelijk boekjaar) of toch 31/12/2014 (het boekjaar van aanleg van de liquidatiereserve ?

Zet u uw vennootschap stop binnen de 5 jaar na aanleg van de liquidatiereserve, dan zal er geen bijkomende heffing op de aangelegde liquidatiereserve moeten betaald worden.

Met dit ‘paasgeschenk’ aan de KMO’s hoopt de federale regering om +/- 400 miljoen euro extra binnen te halen.

Wij houden u op de hoogte van zodra er meer duidelijkheid is over deze nieuwe maatregel.